Messeregler

 

Velkommen på KuBA Art Messen

 

                          Messeregler:
Læs dette grundigt igennem – det vil give dig svar på mange af dine spørgsmål inden messen!

 Udstillingen skal sættes op fredag den mellem kl. 17.00 og 19.30. Du kan ikke komme ind før, da dørene vil være låst. Din stand skal være færdig til lørdag kl. 10.00 og skal tages ned søndag kl. 16.00. Man må IKKE påbegynde nedtagning før.

  Vi opfordrer til at du tager dine nyeste ting med på messen, da vi har mange trofaste besøgende og nogle følger udviklingen hos de forskellige kunstnere.

 Der må højst udstille 2 personer pr. stand og kun tilmeldte personer må udstille.

  Program for weekenden samt Oversigt over stande og deltagerliste vil du finde på "front væggen” når du møder ind. Hver stand har fået påført et nummer og udstillernavn. Du vil også få udleveret et navneskilt. Bestyrelsen vil være til stede.

  Den stand du har betalt for er på ca. 5 lbm. Og der må kun udstilles indenfor dette areal. Der må ikke hænges op på endestolper af stand. Som udstiller skal du holde dig indenfor dit eget areal. Det er bestyrelsen der suverænt bestemmer over evt. tomme vægge/pladser.

 Der er 2 stole til hver stand, som udstiller selv skal hente i højre hjørne ved indgangen.

 De cafeborde der står i lokalet må IKKE benyttes af udstillere, da de er påtænkt besøgende.

 Udseende: De hvide vægge må ikke beklædes med stof og der må ikke skrives eller opsættes abesnot o.lign herpå.

 Ødelægges væggene kan udstiller gøres ansvarlig.

 Gallerisnore: Her må der kun benyttes det hjemkøbte system, hver stand får udleveret 10 snore og 10 kroge mod et depositum på kr. 200. HUSK hav lige penge med, vi kan ikke få vekslet. Vi har ekstra snore/kroge der udlånes uden depositum, hvis nogen får behov.

Forplejning: Igen i år står KuBA selv for kaffe/the/juice som kan købes i cafeen bagerst i lokalet 

 i cafeen er det selvbetjening , put penge i sparebøssen der opsættes cafeborde ,bagerst i lokalet. Vi kan ikke veksle penge .

 PR-Annoncering: Al PR-materiale omkring messen udarbejdes af bestyrelsen. Det understreges, at det også kun er bestyrelsen, der må opsætte materiale i Gl. Ridehus uden for den enkelte stand. Udstiller må selvfølgelig gerne have visitkort, flyers m.m på sin egen stand.

 Der bliver opsat plakater ved indfaldsvejene til Næstved, der vil være annoncer i Sjællandske,og lokalaviser  Grønnegade Kulturcenter  samt Kunstavisen, i ugen lige op til udstillingen. Arrangementet er ligeledes lagt på Kultunaut.

 Bestyrelsen håber at den megen PR vil resulterer i rigtig mange besøgende.

 Myndigheder: Ifølge brandmyndighederne må der IKKE bruges levende lys, og gangarealerne må IKKE bruges til udstillede genstande, da det er brandveje.

 Salg: KuBA kræver ikke honorar for dit salg, men vil naturligvis gerne have oplysning om dit samlede salg (antal værker / beløb solgt for) – da det er en af måderne at måle udstillingens succes på.  Bemærk: Du skal selv forsikre dine ting i udstillingsperioden. Foreningen påtager sig intet ansvar.

 Belysningen og varme er som Grønnegades Kulturcenter kan tilbyde og vi kan ikke bestemme hvor spotslys er.

 Morgenkaffe: Begge dage åbnes dørene for udstillere kl. 09.30 hvor KuBA er vært ved en kop morgenkaffe. Vi vil bestræbe os på at kaffen er klar til kl. 09.30.

 Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god udstilling.

 

 

 


 
 
 
 


KuBA  | Tlf.: 20816236 | kuba4700@gmail.com