Om KuBA & KuBA messe m.m. / Bestyrelse

Bestyrelse

 
 
Bestyrelsesmedlem /formand      /projektkoordinator
Kirsten Egelund Hansen 
4700Næstved 
22648995
keh-kunst@stofanet.dk
 
 
 
Bestyrrelsesmedlem / næstformand
Dorte Jakobsen
Fællesskiftevej 11
Klippede
4100 Ringsted
mobil :
kastanjely@privat.dk
 
Bestyrelsesmedlem /kasser 
Marianne Græslien
 Aderupvej 154 E 
4700 Næsted
mobil 20 81 62 36
j.abildgaard@gmail.com
 
 Bestyrelsesmedlem /sekretær
Vibeke Rønholt
Dyrhaugevej 5 , 1 4220 Korsør 
vibeke.ronholt@gmail.com
mobil 22 92 71 36
 

Bestyrelsesmedlem 
webmaster
 Inga Dora Sigurdardottir
Frerslevvej 18
4690 Haslev
23702276
ingdor23@gmail.com
Bestyrelsesmedlem /udstillingskoordinator
Susanne Mortensen
Kirsebærvej 24, 4700 Næstved
Mobil: 50 94 93 55
mail : sum4700@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem 
Merete Foxmar 
Manønøvej 30A 
4700 Næstved  
mobil 42 59 06 0
mail gallerifoxmar@stofanet.dk
 
 
 
 
 
Suppleant /Webmaster :
Christine Munch Petersen
 Gødstrup Bygade 6,
Gødstrup, 4684
tlf 53704657
 mail : Cosmoweb2014@gmail.com
 
Suppleant :
 
 
 
 
 
 
Revisor:
Lis Krøjgaard  
Toften 67 Mogenstrup
mobil : 40 60 48 13
lis@nh-revision.dk
  
 revisor suppleant :
Bjarne Hansen 
Lundby Hovedgade 143 A
4750 Lundby 
40 57 19 79
143@hansen.mail.dk
 
KuBA  | Tlf.: 20816236 | kuba4700@gmail.com