Om KuBA & KuBA messe m.m. / Regelsæt for pop-up galleriet Sct. Jørgenspark

Regelsæt for pop-up galleriet Sct. Jørgenspark

 Regelsæt  for udstillere i pop up galleriet Sct. Jørgens Park

Det er yderst vigtigt at du som udstiller overholder dette regelsæt, dadet er udarbejdet i samarbejde med Parken og da der er mange meninger om alting, så derfor skal nedenstående overholdes så det erens for alle.

1. Vagtplan: Senest 2 uger før udstilling skal gruppen have fremsendt en vagtplan til KuBA,

att. Kirsten – keh-kunst@stofanet.dk . Den skal indeholde navn og telefonnummer, brug evt.
vedlagte skema. Parkens eventmager Anne Steen sørger for presseomtale og ligeledes
lægger KuBA det på KuBA’ s hjemmeside, derfor skal i samtidig fremsende en kort
beskrivelse af jer selv, vedlagt 1 foto af jeres kunst. Foto skal medsendes enkeltvis,
uredigeret og i fuld størrelse, ellers kan de ikke bruges til pressen.
Udstillergruppen skal selv dække alle åbningstider ind også ved evt. sygdom.
2. Rygning: er forbudt i lokalerne.
3. Opsætning: Der kan sættes op fra torsdag mellem kl. 12.00 – 17.00 og igen fredag fra kl.
10.00 – 12.00, så der er klar til galleriet åbner kl. 13.00. Se plan med skæringsdatoer.
4. Nedtagning: Der tages ned onsdag mellem kl. 12.00 – 17.00 og/eller torsdag mellem kl.
10.00 – 12.00 i udstillingens sidste uge. Se plan med skæringsdatoer.
5. Åbningstider i galleriet er: fredage fra 13-17 og lørdage fra 11-13. Disse åbningstider er
udarbejdet i samråd med Parken og skal overholdes, også af hensyn til at det er ens for
alle.
6. Rummene skal afleveres rengjorte også køkken og toilet. Parfume fri rengøringsmidler,
moppe og spand forefindes i køkken og på toilet. Slipper dette op gives der besked til
Kirsten/Merete. Affald tages med hjem.
7. KuBA stiller ophængs kroge til rådighed. Der er både S-kroge (49 stk.) og specielle
ophængspinde (51 stk.) til rådighed. Desuden er der 110 ophængs snore i køkken. Ønsker
man at bruge podier og staffelier til opstilling på gulv, skal udstillere selv medbringe dette.
Se vedlagte foto af kroge.

8. Der må ikke slås søm i væggene, man skal bruge skruerne i de eksisterende rå vægge, de

skrues lidt ud, se vedlagte foto, stjerneskruetrækker ligger i køkken, men medbring gerne
selv en. Ødelægges vægge, inventar o.lign. bliver udstillergruppen holdt
erstatningsansvarlig.
9. Udstiller skal selv medbringe indpakningsmaterialer.
10. Udstillere skal selv medbringe håndsprit til eget og gæsters brug og myndighedernes krav
ang. Covid 19 skal altid overholdes.
KuBA stiller bord til rådighed ved trappen i forrum til brug for beskrivelse af KuBA samt
KuBA visitkort og Kunstaviser. Her kan i evt. også lægge jeres egne visitkort eller benyt
vindues plade i næste rum.
11. Evt. fernisering er for egen regning.
12. For nemheds skyld for alle. Så sørg for at evt. købere kan betale med mobilepay. Der
findes dog en kontantautomat i arkaden ved siden af pop-up Galleriet.
13. I det forreste lokale mod arkaden skal alle udstillere være repræsenteret. Det bagerste
store lokale er opdelt i 4 afsnit, se vedlagte råskitse. I bestemmer selv hvem der udstiller
hvor og i kan også indbyrdes ændre på de 4 områder, i skal bare blive enige.
14. I bestemmer også selv hvordan i vil fordele vagter og om i vil være 1 eller 2 på vagt. Vi
anbefaler 2 på vagt.
15. I forrummet står der et ”kreativt” bord, beregnet som vagtbord. Man kan evt. sidde og
skitsere, evt. have nogle skitse-/foto mapper med. Det er ikke et cafebord.
16. Der forefindes en kalender på ”kreativ” bordet, heri bedes i registrere besøgsantal samt
antal emner der evt. sælges. (I slår op på den dato i er på vagt.)
17. Nøgle hentes hos naboen, Næstved Vinhandel, man siger man kommer fra KuBA. Nøgle
afleveres igen til lukketid, henholdsvis kl. 17.00/13.00, hos Næstved Vinhandel, man må
IKKE tage nøgle med hjem. Man må ikke benytte bagdør, alt foregår via indgang fra
butiksarkaden.
18. Butiksarkaden: Der er ingen udstilling udenfor i butiksarkaden, da KuBA ingen forsikring har
hvis personer kommer til skade. De 2 flag må stilles ud ved de åbne døre når der er åbent.
Dette skal overholdes.
19. Lys: Alt lys tændes på de 4 kontakter der findes til venstre for bagdør i køkken. Når lyset
tændes er det længe om at starte op, så fortvivl ikke giv lamperne lidt tid. Man kan IKKE
slukke og tænde hurtigt efter hinanden. NB: Spot i loft kan ikke justeres.
20. Ved udlevering af andres værker skal man sikre sig at der er betalt/bliver betalt.
De der er på vagt er ligeværdig repræsentant for alle udstillere samt KuBA.

21.  Ved yderligere spørgsmål til dette regelsæt kontakt Kirsten Egelund Hansen på 22 64 89 95 eller mail keh-kunst@stofanet.dk Ved praktiske spørgsmål/hjælp kontakt Merete Foxmarpå tlf. 42 59 06 01.

22. Praktisk info: Der forefindes elkedel, kaffemaskine og termokander i køkkenet, medbring selv krus.

Vi anbefaler at man besøger galleriet så forholdene kan besigtiges. Dette skal foregå i
åbningstiden som almindelig besøgende, da det er et galleri og ikke en cafe. På grund af
covid 19 situationen kan kommende udstillergrupper ikke holde planlægningsmøder igalleriet.

23. KuBA gør endnu en gang kraftigt opmærksom på at regelsættet skal overholdes. Ligeledes

skal samtlige Covid 19 regler overholdes, hverken KuBA, Parken eller medudstillere betaler
evt. bøder.

POP UP Galleriets åbningstider er:

Fredage fra kl. 13.00 – 17.00
Lørdage fra kl. 11.00 – 13.00

 

KuBA ønsker jer en rigtig god udstillingsperiode.
KuBA  | Tlf.: 20816236 | kuba4700@gmail.com