Om KuBA & KuBA messe m.m. / Regelsæt for pop-up galleriet Grønnegade

Regelsæt for pop-up galleriet Grønnegade

 Regelsæt  for udstillere i pop up galleriet i Sygestalden,Grønnegade
(Det tidligere Grafikværksted)

Det er yderst vigtigt at du som udstiller overholder dette regelsæt, dader er mange meninger om alting, så derfor SKAL nedenstående overholdes så det er ens for alle.

1. VIGTIGT - Toiletforhold med alarm: Døren til toilet er låst og nøgle findes i skab under vask i køkken. Døren låses kun op hvis man som udstiller skal på toilet og man må kun benytte det 1. toilet på venstre hånd. Går man længere frem går der en alarm til vagtberedskabet som så rykker ud ,og dette vil koste den enkelte udstiller 1.500 kr. Når man har været på toilettet, låses døren atter og nøglen hænges på plads. (Denne nøgle bruges også til Historisk hjørne.)

2. ADGANG til Galleri: Den udleverede briknøgle holdes på pladen til venstre for dør (over tastatur) indtil den blinker grøn. Når den blinker grøn kommer der en summen og døren kan åbnes, tag fat, den kan godt være lidt stram.
Briknøglerne (2 stk.): hentes og afleveres hos Merete, man ringer og aftaler tidspunkt på tlf.: 42590601.
LUKNING af Galleri: Sluk alt lys, døre til køkken og udstillingslokale må ikke låses, vær helt sikker på at indgangsdøren er låst, den kan godt drille, så træk til og sikre jer en ekstra gang.

3. LYS: Tændes i indgang til venstre for dør ved tryk på knap ved det røde lys. Du tænder lys i køkken på alm. lyskontakt. Lys i udstillingsrum tændes henholdsvis lige indenfor døren til udstillingsrummet og nede ved Brandudgangsdør samt på kontakter i depotrum, prøv dig frem.
4. Specielt om lørdagen: Når man har vagt om lørdagen, så er der lavet aftale med
Grønnegade om at vi åbner og lukker Historisk hjørne, se vejledning, (der ligger også en vejledning i køkkenet.)
5. Vagtplan: Senest 3 uger før udstilling skal gruppen have fremsendt en vagtplan til KuBA,att. Kirsten – keh-kunst@stofanet.dk . Den skal indeholde navn og telefonnummer, brug evt.vedlagte skema. KuBA sørger for omtale på Grønnegades hjemmeside og ligeledes lægger KuBA det på KuBA’ s hjemmeside, derfor skal i samtidig fremsende en kort beskrivelse af jer selv vedlagt 1 foto af jeres kunst. Foto skal medsendes uredigeret og i
fuld størrelse.
Ønsker i mere presseomtale må i selv sørge for dette.
Udstillergruppen skal selv dække alle åbningstider ind også ved evt. sygdom.
6. Rygning: er forbudt i lokalerne.
7. Opsætning: Der kan sættes op fra torsdag mellem kl. 12.00 – 17.00 og igen fredag fra kl. 10.00 – 12.00, så der er klar til galleriet åbner kl. 13.00. Se plan med skæringsdatoer.
8. Nedtagning: Der tages ned onsdag mellem kl. 12.00 – 17.00 og/eller torsdag mellem kl.10.00 – 12.00 i udstillingens sidste uge. Se plan med skæringsdatoer.
9. Åbningstider i galleriet er: fredage fra 13-17 og lørdage fra 11-14. Lukketiderne svarer til de fleste af Cityforeningens lukketider.
10. Rummene skal afleveres rengjorte også køkken. Parfume fri rengøringsmidler, moppe og spand forefindes i køkken. Slipper dette op gives der besked til Kirsten/Merete. Affald tages med hjem.
11. Ophæng: Er speciel, se foto og der må kun benyttes disse
12. Der må IKKE slås søm i væggene, ud over dem der er sat op, man skal bruge de eksisterende ophængs snore ,og de overskydende skal blive hængende. Ødelægges vægge, inventar o.lign. bliver udstillergruppen holdt erstatningsansvarlig. Der må IKKE anvendes abesnot/tape.
13. Udstiller skal selv medbringe indpakningsmaterialer.
Udstillere skal medbringe håndsprit til eget og gæsters brug og myndighedernes krav ang.  Covid 19 skal altid overholdes.
KuBA stiller bord til rådighed ved indgang til brug for beskrivelse af KuBA samt KuBA visitkort. Her kan man evt. også lægge jeres egne visitkort eller ved hver enkelt udstiller
14. Evt. fernisering er for egen regning.
15. For nemheds skyld for alle. Så sørg for at evt. købere kan betale med mobilepay.
16. Indgang er forbeholdt bestyrelsen, som I som udstillere også skal varetage. Der ligger en liste med bestyrelsesmedlemmers navne, telefonnummer og mobilepay nummer på bordet i køkkenet, såfremt der bliver brug for dette.
17. I bestemmer også selv hvordan i vil fordele vagter og om i vil være 1 eller 2 på vagt. Vianbefaler 2 på vagt.
18. Der er bord og 2 stole i køkken, herfra kan indgang ses, så det er beregnet som vagtbord.
Man kan evt. sidde og skitsere, evt. have nogle skitse-/foto mapper med. Det er ikke et cafebord.
19. Der forefindes en kalender på bordet i køkkenet, heri bedes i registrere besøgsantal samt antal emner der evt. sælges. (I slår op på den dato I er på vagt.)
20. Flag skal sættes udenfor, så folk kan se der er åbent. Åben/Gratis (findes ved siden af indgangsdør) Skilt hænges på døren hvis det er for koldt til at den kan stå åben.
21. Ved udlevering af andres værker skal man sikre sig at der er betalt/bliver betalt.
De der er på vagt, er ligeværdig repræsentant for alle udstillere samt for KuBA.
22. Ved yderligere spørgsmål til dette regelsæt kontakt Kirsten Egelund Hansen på 22 64 89 95 eller mail keh-kunst@stofanet.dk
Hvis der opstår akutte ting vedr. lokalet, kontakt
kontoret på Grønnegades Kulturcenter, tlf.:55 88 39 40.
23. Praktisk info: KuBA har ikke tegnet forsikring på de udstillede genstande, det skal du som udstiller selv dække.
Der forefindes kaffemaskine og termokande i køkkenet, medbring selv krus.
Vi anbefaler at man besøger galleriet så forholdene kan besigtiges. Dette skal foregå i åbningstiden som almindelig besøgende. På Grund af Covid 19 situationen kan kommendeudstillergrupper ikke holde planlægningsmøder i galleriet.
24.
KuBA gør endnu en gang kraftigt opmærksom på at regelsættet skal overholdes, ligeledes skal samtlige Covid 19 regler overholdes, idet hverken KuBA, Grønnegade eller medudstillere betaler evt. bøder.

 POP UP Galleriets åbningstider er:

Fredage fra kl. 13.00 – 17.00
Lørdage fra kl. 11.00 – 14.00

 KuBA ønsker jer en rigtig god udstillingsperiode.

KuBA  | Tlf.: 20816236 | kuba4700@gmail.com