Medlemmer / Mogens Carstensen

Mogens Carstensen

 
 Jeg har altid tegnet, men først i tilværelsen som efter-
lønner/pensionist var tiden og lysten til større kreativ
udfoldelse tilstede.
Siden 2010 har jeg malet.
Motiverne er forskelligartede med inspiration fra natu-
ren,mennesker og sport.
Stilen er naturalistisk, abstrakt, symbolistisk. Ofte er
billeder og titler dobbelttydige, hvor tolkninger overla-
des til beskueren.

Et billede lever kun, når det betragtes!

Mogens Carstensen

m.m.carstensen@privat.dk

Tagrørvej 12, Bøtø
4873 Væggerløse
mobil 20168775

Webadr. www. billed-mons.dk

Fremvisning efter aftale.
KuBA  | Tlf.: 20816236 | kuba4700@gmail.com